תקנון למניעת הטרדה מינית במקום העבודה ופעילויות קדן

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעות בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשיוויון בין המינים. ערכים מהותיים שאנו שמים בראש ובראשנה.

עמותת קדן מחויבת ליצירת סביבה שבה ישנם יחסי כבוד הדדי והגינות.

העמותה רואה בחומרה רבה כל התנהגות של הטרדה מינית ותעשה ככל שביכולתה למנוע התנהגות זו.


על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998 מעשים המוגדרים כהטרדה מינית :

סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

מעשה מגונה (די באירוע יחיד).

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני.

התייחסויות חוזרות למיניות האדם.

התייחסות מבזה או משפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם.

ניצול יחסי כפיפות או מרות באופן מיני.

פרסום תצלום, סרט או הקלטה המתמקד במיניותו של אדם שלא בהסכמתו.


לקריאת התקנון המלא למניעת הטרדה מינית במקום העבודהאתן/ם מוזמנים/ות לפנות בכל עניין רלוונטי ואנו מבטיחות לטפל בפניה בצורה מכבדת, דיסקרטית ומיטיבה.

אחראית על טיפול בתלונות בדבר פגיעה או הטרדה מינית:

גלית לוי בירמן, ועד מנהל עמותת קדן admin@kadenfoundation.org


בכבוד רב,

צוות קדן

טואול - בניית אתרים